Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. K, Řada germanisticko-anglistická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. K, Řada germanisticko-anglistická
ISSN
0231-5351
0068-2705
Variantní název
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. K, Series germanica et anglica
Brno studies in English (lichá čísla)
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik (sudá čísla)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1979-1994
Popis
Germanisticko-anglistická řada (řada K) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity vycházela v letech 1979-1994, kdy v rámci ní střídavě vycházely svazky anglistické (lichá čísla, Brno studies in English) a germanistické (sudá čísla, Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik). V roce 1995 se tato řada rozdělila na dvě samostatné řady: řadu S - anglistickou (ISSN 1211-1791) a řadu R - germanistickou (ISSN 1211-4979). Od r. 2009 pak na tyto řady navázaly recenzované vědecké časopisy Brno Studies in English (ISSN 0524-6881) a Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik (ISSN 1803-7380).
Ročníky, čísla
1994 (Ročník 43 edice SPFFBU)
K16
1993 (Ročník 42 edice SPFFBU)
K15
1992 (Ročník 41 edice SPFFBU)
K14
1991 (Ročník 40 edice SPFFBU)
K13
1990 (Ročník 39 edice SPFFBU)
K12
1989 (Ročník 38 edice SPFFBU)
K11
1988 (Ročník 37 edice SPFFBU)
K10
1987 (Ročník 36 edice SPFFBU)
K9
1986 (Ročník 35 edice SPFFBU)
K8
1985 (Ročník 34 edice SPFFBU)
K7
1984 (Ročník 33 edice SPFFBU)
K6
1983 (Ročník 32 edice SPFFBU)
K5
1982 (Ročník 31 edice SPFFBU)
K4
1981 (Ročník 30 edice SPFFBU)
K3
1980 (Ročník 29 edice SPFFBU)
K2
1979 (Ročník 28 edice SPFFBU)
K1