Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. R, Řada germanistická 2007, roč. 56, č. R12