Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik

Název: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
ISSN
1803-7380 (print)
2336-4408 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2009-dosud
Popis
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, ISSN 1803-7380 (print), ISSN 2336-4408 (online), je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií. Vychází od r. 2009. Navazuje na stejnojmenné periodikum založené v roce 1977, jehož první číslo vyšlo v rámci edice Spisy Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně. Poté vycházelo v rámci Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řady germanisticko-anglistické (K) (1979-1994) a dále jako řada germanistická (R), ISSN 1211-4979 (1996-2008).
Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, ISSN 1803-7380 (print), ISSN 2336-4408 (online), is a peer-reviewed scholarly journal published by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (Czech Republic) since 2009. It publishes articles in the fields of German, Dutch and Nordic linguistics, literatures and culture studies. -- Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik is a continuation of the periodical of the same name, first volume of which was published in 1977. Between 1979–1994, BBGN was published within the periodical series "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanisticko-anglistická (K) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis. Series Germanica et Anglica (K)". Between 1996–2008, BBGN continued within the new series "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanistická (R) = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis. Series Germanica (R)", ISSN 1211-4979.
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 37)
1 2
2022 (Ročník 36)
1 2
2021 (Ročník 35)
1 2
2020 (Ročník 34)
1 2
2019 (Ročník 33)
2018 (Ročník 32)
2017 (Ročník 31)
1 2
2016 (Ročník 30)
1 2
2015 (Ročník 29)
1 2
2014 (Ročník 28)
1-2
2013 (Ročník 27)
1-2
2012 (Ročník 26)
1-2
2011 (Ročník 16 [25])
1-2
2010 (Ročník 15 [24])
1-2
2009 (Ročník 14 [23])
1-2
2008 (Ročník 22)
1  [R13]
2007 (Ročník 21)
1  [R12]
2006 (Ročník 20)
1  [R11]
2005 (Ročník 19)
1  [R10]
2004 (Ročník 18)
1  [R9]
2003 (Ročník 17)
1  [R8]
2002 (Ročník 16)
1  [R7]
2001 (Ročník 15)
1  [R6]
2000 (Ročník 14)
1  [R5]
1999 (Ročník 13)
1  [R4] Sonderheft
1998 (Ročník 12)
1  [R3]
1997 (Ročník 11)
1  [R2]
1996 (Ročník 10)
1  [R1]
1994 (Ročník 9)
1  [K16]
1992 (Ročník 8)
1  [K14]
1990 (Ročník 7)
1  [K12]
1988 (Ročník 6)
1  [K10]
1986 (Ročník 5)
1  [K8]
1984 (Ročník 4)
1  [K6]
1982 (Ročník 3)
1  [K4]
1980 (Ročník 2)
1  [K2]
1977 (Ročník 1)
1  [Spisy FF; č. 209]