Problém rozumění a transcendentálnf fenomenologie E. Husserla

Název: Problém rozumění a transcendentálnf fenomenologie E. Husserla
Variantní název:
  • The problem of understanding and E. Husserl's transcendental phenomenology
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1998, roč. 47, č. B45, s. [5]-17
Rozsah
[5]-17
  • ISSN
    0231-7664
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.