Vrcholné tvůrčí údobí Josefa Skřivana

Variantní název
Вершина творческого пути Иосифа Скрживана [i.e. Скршивана]
Der Zeitraum der gipfelnden schöpferischen Tätigkeit von Josef Skřivan
Přispěvatel
Mikulášek, Miroslav (Translator of Summary)
Merta, Rudolf (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, roč. 10, č. D8, s. [73]-87
Rozsah
[73]-87
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Talentovaný herec Josef Skřivan, ač rodem z Prahy (10. 8. 1902) věnoval svá nejtvořivější léta Brnu. Přišel z Prahy do Brna r. 1930 a působil tu s roční přestávkou (sezóna 1931/32) až do r. 1941. Divadlo začal Skřivan hrát r. 1920 u kočovných společností, jichž poznal celkem osm. Roku 1925 byl angažován Josefem Burdou do stálého divadla na Kladně. Po dvouletém působení na Kladně odešel Skřivan do Pardubic k Východočeské činohře, později na tři sezóny do Osvobozeného divadla. V Brně vytvořil Skřivan své nejpozoruhodnější postavy.
Document