K problematice Někrasovovy občanské poezie v české recepci

Název: K problematice Někrasovovy občanské poezie v české recepci
Variantní název
К проблематике гражданской поэзии Некрасова
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, roč. 21, č. D19, s. [33]-38
Rozsah
[33]-38
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Pod občanskou poezií se v ruské literární historii rozumí poezie hájící pokrokové a demokratické ideály. To bylo např. typické pro Radiščeva a jeho přátelský kruh nebo pro básníky spjaté s děkabristickým hnutím. I v odborné literatuře o Nikolaji Alexejeviči Někrasovovi se vždy zdůrazňuje jednak jeho lidovost, jednak jeho společensko-politická angažovanost.
Jazyk shrnutí