Нecкoлькo зaмeтoк oб укpaинcкoй литepaтype в чeшcкoй пeчaти в пepиoд 1900-1910 гг.

Název: Нecкoлькo зaмeтoк oб укpaинcкoй литepaтype в чeшcкoй пeчaти в пepиoд 1900-1910 гг.
Transliterovaný název
Neskol'ko zametok ob ukrainskoj literature v češskoj pečati v period 1900-1910 gg.
Variantní název:
  • Několik poznámek k ukrajinské literatuře v českém tisku v letech 1900-1910
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, roč. 16, č. D14, s. [125]-136
Rozsah
[125]-136
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.