Počátky vratislavské slavistiky

Název: Počátky vratislavské slavistiky
Variantní název:
  • Начало вроцлавской славистики
    • Načalo vroclavskoj slavistiki
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, roč. 40, č. D38, s. [141]-149
Rozsah
[141]-149
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V široké škále badatelských zájmů prof. Franka Wollmana se na jednom z čelných míst nalézá problematika národního obrození u Slovanů (připomenu alespoň dvě knižní publikace: Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů, 1958, a Slavismy a antislavismy za jara národů, 1968). Do rámce tohoto mnohostranně rozvětveného výzkumného úsilí náleží v daném období i otázka formování slavistiky jako vědního oboru. Ve svém příspěvku chtěl bych v této souvislosti připomenout několik méně známých skutečností, svědčících o Purkyňově přínosu k zavádění slavistiky do vysokoškolské výuky.