Výšinné sídliště u Oslavan a poznámky k mladšímu období kultury s moravskou malovanou keramikou

Variantní název
Höhensiedlung bei Oslavany und Bemerkungen zum jüngeren Zeitabschnitt der Kultur mit mährischer bemalter Keramik
Поселение на возвышении вблизи Ославан и замечания к позднему периоду культуры с моравской расписной керамикой
Přispěvatel
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Tichý, Rudolf (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. [65]-73
Rozsah
[65]-73
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document