Die Wassergottheiten der irdischen und der himmlischen Sphäre in der bildenden Kunst der Antike

Variantní název
Vodní božstva pozemské a nebeské sféry ve výtvarném umění antickém
Водные божества земной и небесной сферы на памятникай античного изобразительного искусства
Přispěvatel
Bromová, E. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. [109]-119
Rozsah
[109]-119
Type: Článek
Jazyk
německy
Licence: Neurčená licence
Document