Ancient Greek long-vowel systemic development

Název: Ancient Greek long-vowel systemic development
Variantní název
Stručný přehled vývoje starořeckého dlouhovokalického systému - pro didaktické účely
Краткий обзор развития древнегречеcкой системы долгих гласных - для дидактических целей
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1972, roč. 21, č. E17, s. 65-81
Rozsah
65-81
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence