Zjišťovací výzkum na laténském sídlišti v Boroticích (okr. Znojmo)

Název: Zjišťovací výzkum na laténském sídlišti v Boroticích (okr. Znojmo)
Variantní název:
  • Рекогносцировочные исследования на латенском селище в с. Боротице
    • Rekognoscirovočnyje issledovanija na latenskom selišče v s. Borotice
  • Versuchsgrabung auf dem laténezeitlichen Ansiedlung bei Borotice (Bez. Znojmo)
    • Rekognoscirovočnyje issledovanija na latenskom selišče v s. Borotice
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, roč. 12, č. E8, s. 135-137
Rozsah
135-137
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.