The Brunswick sktetchbox and the Czech art of the eighties of the 14th century

Název: The Brunswick sktetchbox and the Czech art of the eighties of the 14th century
Variantní název
Brunšvický náčrtník a české umění osmdesátých let 14. století
Бруншвицкий альбом эскизов и чешское искусство 80 годов XIV в.
Autor: Kutal, Albert
Přispěvatel
Jazykova, L. C. (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. [205]-228
Rozsah
[205]-228
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence