Jindřichohradecká madona : příspěvek k pozdně gotickému deskovému malířství v jižních Čechách

Název: Jindřichohradecká madona : příspěvek k pozdně gotickému deskovému malířství v jižních Čechách
Variantní název
Die Madonna aus Neuhaus : ein Beitrag zur spätgotischen Tafelmalerei in Südböhmen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2005, roč. 54, č. F49, s. [7]-26
Rozsah
[7]-26
  • ISSN
    1211-7390
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí