Publikace Ústavu marxismu-leninismu Univerzity J.E. Purkyně k 60. výročí založení KSČ

Název: Publikace Ústavu marxismu-leninismu Univerzity J.E. Purkyně k 60. výročí založení KSČ
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1983, roč. 32, č. G27, s. 133-134
Rozsah
133-134
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Konference k 60. výročí založení Komunistické strany Československa uspořádaná Ústavem marxismu-leninismu Univerzity J. E. Purkyně v Brně dne 26. března 1981: hlavní referát a vybrané diskusní příspěvky. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1981. 107 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.