K některým aspektům souvisejícím s formováním socialistické osobnosti

Název: K některým aspektům souvisejícím s formováním socialistické osobnosti
Variantní název:
  • Относительно нескольких аспектов формирования социалистической личности
    • Otnositel'no neskol'kich aspektov formirovanija socialističeskoj ličnosti
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1983, roč. 32, č. G27, s. [121]-129
Rozsah
[121]-129
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Současná epocha je "epochou zápasu dvou protichůdných společenských soustav, epochou socialistických revolucí a národně osvobozeneckých revolucí, epochou rozkladu imperialismu, likvidace koloniálního systému, epochou přechodu stále nových národů na cestu k socialismu, vítězství socialismu a komunismu v celosvětovém měřítku". Marxisticko-leninská teorie na základě vymezení hlavního obsahu, rozporů i hlavních revolučních sil soudobé epochy teoreticky zdůvodňuje zákonitost boje dvou protikladných společenských soustav i postupného vítězství socialismu a komunismu na celém světě. Proti tomuto objektivně existujícímu vývojovému trendu vystupuje jako brzdící, retardační síla antikomunismus, jehož určujícím strategickým cílem je svržení, likvidace komunismu. Základem této strategie je vypracování teorií, které mají nahradit revoluční učení dělnické třídy. Jako příklad bychom mohli uvést celý systém teorií, které se snaží nahradit právě marxisticko-leninskou teorii soudobé epochy.