K pojetí monopolní ceny v marxistické politické ekonomii

Název: K pojetí monopolní ceny v marxistické politické ekonomii
Variantní název
К вопросу трактовки монопольной цены в марксистской политэкономии
Autor: Fuchs, Kamil
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1983, roč. 32, č. G27, s. [41]-54
Rozsah
[41]-54
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V marxistické ekonomické literatuře existují dva rozšířené přístupy k řešení problému monopolní ceny a jejího místa v systému kategorií politické ekonomie kapitalistického výrobního způsobu. První přístup chápe monopolní cenu jako tržní cenu, která odráží podstatné znaky cenové tvorby kapitalistického monopolu. Druhý přístup zkoumá monopolní cenu jako "modifikaci hodnoty v podmínkách monopolního kapitalismu. Monopolní cena je interpretována jako nový modifikovaný hodnotový obsah tržních cen. Pokusme se podrobněji analyzovat tyto dva přístupy.
Jazyk shrnutí