O otázkách světového mírového hnutí

Název: O otázkách světového mírového hnutí
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. 170-171
Rozsah
170-171
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Joliot-Curie, Frédéric. Výbor z projevů a článků. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 262 s.