Liberální demokracie a etika diskursu - o jednom pokusu o rekonstrukci ideje občanské společnosti

Autor: Marada, Radim
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1995, roč. 43, č. G36, s. [91]-112
Rozsah
[91]-112
  • ISSN
    0231-5122
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document