Řešení otázek vytváření beztřídní společnosti v teorii a praxi v etapě upevňování rozvinutého socialismu v SSSR

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1987, roč. 36, č. G31, s. [21]-30
Rozsah
[21]-30
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document