Doktorské (Ph.D.), magisterské a bakalářské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2005–2008

Název: Doktorské (Ph.D.), magisterské a bakalářské práce obhájené v oboru archeologie na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v letech 2005–2008
Variantní název:
  • Doktor-, Magister- und Bakalararbeiten, die am Institut für Archäologie und Museologie der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brno in den Jahren 2005–2008 verteidigt wurden
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2007-2008, roč. 56-57, č. M12-13, s. [145]-162
Rozsah
[145]-162
  • ISSN
    1211-6327
Type: Bibliografie
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.