Norbert Fabián Čapek (1870-1942) as a psychologist in Brno, Newark (N. J., USA) and Prague

Název: Norbert Fabián Čapek (1870-1942) as a psychologist in Brno, Newark (N. J., USA) and Prague
Variantní název:
  • Norbert Fabián Čapek (1870-1942) psycholog v Brně, Newarku (N. J., USA) a Praze
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, roč. 54, č. P10, s. [7]-10
Rozsah
[7]-10
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
N. F. Čapek is a colourful, complex, fascinating personality. Our account will be focussed on his involvement in applied psychology however, it may be useful to first briefly note his religious development.
N. F. Čapek je pestrou, složitou, fascinující osobností. Náš příspěvek je zaměřen na jeho působení v oblasti aplikované psychologie. Za zmínku však jistě stojí i stručné nastínění jeho religiózního vývoje.