Pohlavní zneužívání dívek a chlapců: příspěvek k metodice výzkumu