Česká antroponyma v latinských textech 12.-13. století

Název: Česká antroponyma v latinských textech 12.-13. století
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 14, č. 1-2, s. [211]-216
Rozsah
[211]-216
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The research of anthroponyms as they can be found in 12th-13th century documents provided some new information relating to personal proper nouns of that period. 1. At that time, names of foreign origin prevail over names of Proto-Slavonic origin. 2. The number of adaptations of Czech names into Latin grows during the examined period. By the end of the 13th century, all compound anthroponyms had been adapted - by the formant - us that places them into the masculine 2nd declension (Soběslaus, Vladimírus), while derived names mostly remained in their original Czech jorm (Utěšen). Only names with the suffix -ekare adapted more frequently - by the formant -o that places them into the masculine 3rd declension (Ješek > Ješko, Gen. Ješekonis), other derived names are adapted in this way only occasionally (Smil > Smilo, Jeník > Jeníkus, Sezema > Sezemo).
Note
Příspěvek vznikl při řešení výzkumného záměru "Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních", č. MSM 0021622435.
Reference
[1] Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae 1 (805–1197). 1907. Friedrich, Gustav [ed.]. Pragae: Sumptibus comitiorum Regni Bohemiae.

[2] Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae 6 (1279–1283). 2006. Sviták, Zbyněk – Krmíčková, Helena – Krejčíková, Jarmila [eds.]; cooperante Nechutová, J. Pragae: Sumptibus Academiae scientiarum Rei publicae Bohemicae.

[3] Plaček, Josef. 1907. "Příspěvky k otázce Nekrologu Podlažického." Listy filologické, 34, 101–105.

[4] Pleskalová, Jana [V tisku.]. K pojmenovacím zvyklostem v období 12.–13. století.

[5] Pleskalová, Jana. 1998. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno: Masarykova univerzita.

[6] Příruční mluvnice češtiny. 1995. Karlík, Petr et al. [eds.]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

[7] Svoboda, Jan. 1964. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha: Nakladatelství ČSAV.