[Gallo, Ján. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštine a slovenčine]

Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 373-374
Rozsah
373-374
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document