Wagnerism in the Czech lands around 1900

Název: Wagnerism in the Czech lands around 1900
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2009, roč. 44, č. 1-2, s. [83]-90
Rozsah
[83]-90
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Recepce teoretického i hudebně dramatického díla Richarda Wagnera probíhala v českých zemích intenzivně a bez přerušení od padesátých let do konce "dlouhého" 19. století, a i když se zájem hudební vědy soustředil zejména na smetanovské boje sedmdesátých let, nepřestalo téma "Wagner" dráždit ani hudební provoz kolem roku 1900. Skrze kritiky a polemiky hudebního časopisu Dalibor je nastíněna situace fin de siècle, která nejasně a přitom nekompromisně hodnotila skladby z hlediska tzv. českosti a wagnerianismu a která zasáhla zejména tvorbu Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha.