Slavica litteraria 2011, roč. 14, č. 2

Obrázek
Rok
2011
Rok vydání
2011
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Ústav FF MU
Obor
Page Title
Instrukce pro přispěvatele | pdficon
Články
Page Title
[3]-23 Paradygmat kulturowy w badaniach porównawczych : poza cultural studies Kola, Adam F. | pdficon
[25]-37 Okrajovost ruského antiutopického románu : monopol Jevgenije Zamjatina? Milon, Josef | pdficon
[39]-44 Tabu v povídkách Lojze Kovačiče Kozár, Aleš | pdficon
[45]-58 О поэтической молитве в поэзии Константина Константиновича Романова (1858–1915) Schmidt, Waldemar | pdficon
[59]-73 Stred Márie Bátorové a realistická a románová tradice Pospíšil, Ivo | pdficon
Příspěvky z kolokvia Bělehrad – Brno 2011
Page Title
[77]-81 Příklad funkcionalistického překládání Korda-Petrović, Aleksandra | pdficon
[83]-91 Babylonský příběh a Odysseovo dědictví v Ajvazově Zlatém věku Kočevski, Ivana | pdficon
Materiály
Page Title
[93]-107 Futuristická tvorba Romana Jakobsona Tumanova, Evgenia | pdficon
[109]-123 Nezbytí plurality tradic : (o příčinách návratu k osobnostem) Pospíšil, Ivo | pdficon
[125]-130 Medziliterárne a medzikultúrne kontexty tvorby Jakuba Jacobea Tkáčiková, Eva | pdficon
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Page Title
[131]-133 Neprestanem ťa hľadať : jubileum Evy Fordinálovej Žemberová, Viera | pdficon
[135]-138 "Praha s prsty deště" : (Volodymyr Žytnyk *28.11.1938 †7.11.2010) Juříčková, Taťána | pdficon
[139]-141 Rozlúčenie s Edmundom Hlebom Žemberová, Viera | pdficon
[143] Vzpomínka na Miroslava Kvapila Pospíšil, Ivo | pdficon
[145]-147 Za Štefanom Drugom Žemberová, Viera | pdficon
Recenze
Page Title
[149]-153 Uwagi na marginesie pracy Zofii Tarajło-Lipowskiej Historia literatury czeskiej Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
153-155 Zamyšlení nad evropským kulturním dialogem Bojana Ničeva Pospíšil, Ivo | pdficon
155-156 Dva pohledy na ruskou literaturu Pospíšil, Ivo | pdficon
156-159 Komplexná práca o česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahoch Žilka, Tibor | pdficon
159-162 Pokus o personalistické přečtení Dostojevského Pospíšil, Ivo | pdficon
162-163 Slovník ukrajinských spisovateľov Slovenska Žemberová, Viera | pdficon
163-168 Odkrywanie korzeni literaturoznawstwa Kola, Adam F. | pdficon
168-169 Slovníková biobibliografická příručka s literárněhistorickou a teoretickou ambici Pospíšil, Ivo | pdficon
169-173 Dějiny německého překladu v Polsku jako zprostředkovatel slovansko-neslovanských vztahů ve střední Evropě Zelenka, Miloš | pdficon
173-176 Podnětná slavistická práce o cestopisech Karla Čapka Pospíšil, Ivo | pdficon
176-177 Příspěvek k problematice fikčních a možných světů Martinek, Libor | pdficon
178-179 Nové literární žánry - nová genologie? Pospíšil, Ivo | pdficon
179-181 Slovensko-talianské vzťahy - od medziliterárnosti k prekladu Čulenová, Eva | pdficon
181-183 Mýtus v literárnom diele a jeho filmovej adaptácii Žilka, Tibor | pdficon
183-186 Čkrebićovy portréty srbských politiků federativní Jugoslávie Pelikán, Jan | pdficon
186-187 Dvě návazné sofistikované příručky o redakční práci Pospíšil, Ivo | pdficon
Informace a zprávy
Page Title
[189]-190 III. kongres českých slavistů Olomouc 2011 ve znamení hledání nových témat a přístupů Pospíšil, Ivo | pdficon
190-191 Nové směry ve srovnávacím výzkumu literatury : slovenská literatura, její specifika a kontext Pospíšil, Ivo | pdficon
191-192 Porada slavistů v Brně a projekt nové organizace Pospíšil, Ivo | pdficon
192-193 Česko-slovenská konference ve znamení postmoderny Pospíšil, Ivo | pdficon