Poznámky k "překladatelským" kuriozitám maďarské poezie 19. století : adaptace a plagiáty básní Sándora Petőfiho

Název: Poznámky k "překladatelským" kuriozitám maďarské poezie 19. století : adaptace a plagiáty básní Sándora Petőfiho
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. [57]-66
Rozsah
[57]-66
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
České překladatelské přístupy 18. a 19. století se do značné míry kryjí s evropským vývojem. V případě některých překladů z maďarské literatury se v druhé polovině 19. století setkáváme se zastaralými přístupy. Jedná se o adaptace a plagiáty z pera Karla Tůmy a V. A. Šmilovského, které zesilují nebo přidávají motiv vlastenectví až nacionalismu. V případě Sándora Petőfiho se jedná o básně Ha férfi vagy, légy férfi... (Buď mužem!) a výpravnou báseň Az apostol, která inspirovala báseň Karla Tůmy Poslední noc.
During 18th and 19th century Czech approaches to translations to a large extend coincide with the European development. In some translations of Hungarian literature from the second half of the 19th century we found examples of obsolete approaches. These are adaptations and plagiarisms from the pen of Karel Tůma and V. A. Šmilovský. They amplify or add the motive of patriotism and nationalism. In the case of Sándor Petőfi they are poems Ha férfi vagy, légy férfi...(If you are a male, be a man...) and the epic poem Az apostol, which was the inspiration for the poem The last night from Karel Tůma.
Reference
[1] Chvatík, Květoslav: Strukturální estetika. Brno 2001.

[2] Levý, Jiří: Bude literární věda exaktní vědou? Praha 1971.

[3] Levý, Jiří: České theorie překladu. Praha 1957.

[4] Levý, Jiří: Umění překladu. Praha 1998.

[5] Pražák, Richard: Česko-maďarské vztahy, in: Kontler, László, Dějiny Maďarska. Praha 2001.

[6] Struktura a smysl literárního díla. Red. Jankovič, M. – Pešat, Zd. – Vodička, F. Praha. 1966.

[7] Vodička, Felix: Struktura vývoje. Praha. 1998.

[8] Amicus – Revue, VIII/2, 1999.

[9] Květy, 1865.

[10] Světozor, 1867.