Torontská disertace o českém divadle

Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 2, s. 277-279
Rozsah
277-279
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] CÍSAŘ, Jan. 2010. The History of Czech Theatre: A Survey. Praha: NAMU, 2010.

[2] GRUNZKE, Adam Robert. 2011. Models of Aesthetic Subversion: Ideas, Spaces, and Objects in Czech Theatre and Drama of the 1950s and 1960s. Nevydaná doktorská disertace. Department of Slavic Languages and Literatures, Faculty of Arts and Science, University of Toronto, 2011.

[3] JANOUŠEK, Pavel (ed.). 2007–2008. Dějiny české literatury 1945–1989. Díl 1–4. Praha: Academia, 2007–2008.

[4] JUST, Vladimír. 1995. Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech. Praha: Divadelní ústav, 1995.

[5] JUST, Vladimír. 2010. Divadlo v totalitním systému. Praha: Academia, 2010.

[6] MIHOLOVÁ, Kateřina. 2007. Král Ubu/Ubu the King : Jarry/Grossman/Fára. Praha: KANT, 2007.