4

Title: Opera Slavica
Rok: 1998
Ročník: 8
Číslo: 4
Rok vydání
1998
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Title Document
Современные публицистические тексты как источник "ментальных наблюдений" : (рефлексии инокультурного читателя) | 1–8
Koženevska-Berčinska, Ioanna
PDF
Title Document
За феномена южнославянски езици на балканите | 9–20
Laškova, Lili
PDF
Title Document
Транспозиція українських відмінкових форм | 21–26
Vychovanec, Ivan Romanovyč
PDF
Title Document
Пушкинские пики русских литературных реминисценций | 27–35
Sipko, Jozef
PDF
Rozhledy – zprávy – kronika
Title Document
Staroruské menologion (Makariovy Minei čet'ji) | 36–41
Večerka, Radoslav
PDF
Nový obor: integrovaná žánrová typologie | 41–43
Pospíšil, Ivo
PDF
Актуальные проблемы обучения русскому языку | 44–45
Brandner, Aleš
PDF
Památce doc. PhDr. Zdeňka Oliveria, DrSc. | 45–48
Zimek, Rudolf
PDF
Pracovní zasedání u příležitosti 70. narozenin profesora Radoslava Večerky | 48–49
Brandner, Aleš
PDF
XII. mezinárodní sjezd slavistů (Krakov 27.8.-2.9.1998) | 49–51
Brandner, Aleš
PDF
Slavistika na univerzitě v Magdeburgu | 51–52
Lichtenberg, Julia
PDF
Informace o Českém a Mezinárodním komitétu slavistů | 52
PDF
Recenze
Title Document
[Фроянов, И.Я. Древняя Русь: опыт исследования истории социальной и политической борьбы] | 53–57
Trösterová, Zdeňka
PDF
Acta polono-ruthenica 1997, Nr 2 | 57–59
Korzeniewska-Berczyńska, Joanna
PDF
[Супрун, А.Е. Праславянский язык] | 59–61
Brandner, Aleš
PDF
[Radovanović, M. a kol. Srpski jezik: (série Najnowsze dzieje języków słowiańskich)] | 61–65
Krejčí, Pavel
PDF
[IV Международный симпозиум "Сопоставительные и сравнительные исследования русского и других языков": доклады] | 65–67
Gazda, Jiří
PDF
Forejtův Kapesní slovník rusko-český a česko-ruský ku potřebě obchodní a turistické (z let 1938 a 1923) | 67–68
Lepilová, Květuše
PDF
[Csiriková, M. a kol. Česko-ruský slovník aktuálních pojmů z oblasti ekonomické, finanční, politické a právní] | 69
Lepilová, Květuše
PDF