Opera Slavica 2007, roč. 17, č. 2

Obrázek
Rok
2007
Rok vydání
2007
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
1-12 Славянские паремии : архаика и новации, мудрость и алогизм Norman, Boris Justinovič | pdficon
13-25 Interkonfesionálny a interkultúrny rozmer cyrilských a latinských rukopisných pamiatok z karpatského regiónu Žeňuch, Peter | pdficon
26-35 Прецедентный компонент русской речи на страницах газет и афористика нового времени Janovìč, Alena Ìvanaŭna | pdficon
36-42 Амографы ў беларускай мове Kalita, Inna | pdficon
Materiály – zprávy – kronika
Page Title
43-51 Между словом и именем : о "словаре личных имен" в русской поэзии ХХ века Vasiljev, Nikolaj L. | pdficon
52-55 Aspektuálnost, slovesný vid a způsob slovesného děje v ruské vysokoškolské učebnici pro studenty studující ruštinu jako mateřský jazyk : (zamyšlení nad knihou Е.Н. Ремчукова, Морфология современного русского языка, Категория вида глагола, Изд. "Флинта", Изд. "Наука", Москва 2004, 137 str.) Trösterová, Zdeňka | pdficon
55-57 Myšlenky velkého jazykovědce Dorovský, Ivan | pdficon
57-59 Překlad a kultura (nitranské aktivity) Lepilová, Květuše | pdficon
59-62 Mladí rusisté v Praze poosmé Gregor, Jan | pdficon
63-64 Za Jánem Svetlíkem Žaža, Stanislav | pdficon
Recenze
Page Title
65-66 [Russkij jazyk v centre Jevropy 9] Trösterová, Zdeňka | pdficon
66-67 [Marvan, J. Cesty ke spisovné češtině - (800-1800)] Trösterová, Zdeňka | pdficon
68-69 Новый учебник чешского языка Stěpanova, Ludmila | pdficon
69-71 [Авербух, К.Я. Общая теория термина] Szlauerová, Romana | pdficon