3

Title: Opera Slavica
Rok: 2004
Ročník: 14
Číslo: 3
Rok vydání
2004
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Od funkčnej štylistiky k recepčnej otnológii diela : Antropologický horizont výrazovej sústavy Františka Miku | 1–9
Benyovszky, Krisztián
PDF
A.P. Čechov v Čechách na prahu 21. století | 10–18
Richterek, Oldřich
PDF
Традиции романа инициации в произведении А. Кима Отец Лес | 19–27
Sováková, Jana
PDF
Zprávy – materiály – kronika
Title Document
Názvy ruské prózy o druhé světové válce (1941-2000) II | 28–34
Zahrádka, Miroslav
PDF
Počátky soustavné české sorabistiky v životě a díle Josefa Dobrovského | 34–38
Lebeda, Josef
PDF
Žák Vatroslava Jagiće | 38–39
Všetička, František
PDF
Český slavista a Evropan Antonín Měšťan | 40–45
Zelenka, Miloš
PDF
Prešovská konference s jubileem | 46–47
Brandner, Aleš; Dohnal, Josef; Richterek, Oldřich
PDF
Sofijská konference o Čechovovi | 47–48
Kšicová, Danuše
PDF
Recenze
Title Document
Нова праця у ареалогії слов'янских [i.e. слов'янських] мов | 49–51
Hanudeľová, Zuzana
PDF
Hodnoty a hodnocení znovu v kurzu | 51–52
Pospíšil, Ivo
PDF
Encyklopedický průvodce po západoslovanských literaturách v letech 1890-1990 | 52–53
Jiroušková, Martina
PDF
Pasternakova Čechie | 53–54
Pospíšil, Ivo
PDF
O medzihviezdnom pútnikovi A. Solženicynovi v portréte O. Marušiaka | 54–55
Kováčová, Marta
PDF
O ženské literatuře z Poznaně | 56–57
Pospíšil, Ivo
PDF
Nové možnosti slavistiky a komparatistiky | 57–59
Káša, Peter
PDF
Filologie na Urale: nad dvěma sborníky z Iževska | 59–60
Pospíšil, Ivo
PDF
Zapomenutá kapitola z dějin slovensko-uherských vztahů | 61–62
Zelenka, Miloš
PDF
Metodologie literární vědy - nové možnosti a přístupy | 63–64
Pospíšil, Ivo
PDF
Faust nově | 64–65
Dohnal, Josef
PDF
Vně hranic | 66
Andrla, Jiří
PDF
21. sborník Obdobja je věnován slovinskému románu | 66–68
Doležán, Libor
PDF
První encyklopedie o Podkarpatské Rusi | 68–69
Kšicová, Danuše
PDF