Opera Slavica 2004, roč. 14, č. 3

Obrázek
Rok
2004
Rok vydání
2004
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
1-9 Od funkčnej štylistiky k recepčnej otnológii diela : Antropologický horizont výrazovej sústavy Františka Miku Benyovszky, Krisztián | pdficon
10-18 A.P. Čechov v Čechách na prahu 21. století Richterek, Oldřich | pdficon
19-27 Традиции романа инициации в произведении А. Кима Отец Лес Sováková, Jana | pdficon
Zprávy – materiály – kronika
Page Title
28-34 Názvy ruské prózy o druhé světové válce (1941-2000) II Zahrádka, Miroslav | pdficon
34-38 Počátky soustavné české sorabistiky v životě a díle Josefa Dobrovského Lebeda, Josef | pdficon
38-39 Žák Vatroslava Jagiće Všetička, František | pdficon
40-45 Český slavista a Evropan Antonín Měšťan Zelenka, Miloš | pdficon
46-47 Prešovská konference s jubileem Brandner, Aleš; Dohnal, Josef; Richterek, Oldřich | pdficon
47-48 Sofijská konference o Čechovovi Kšicová, Danuše | pdficon
Recenze
Page Title
49-51 Нова праця у ареалогії слов'янских [i.e. слов'янських] мов Hanudeľová, Zuzana | pdficon
51-52 Hodnoty a hodnocení znovu v kurzu Pospíšil, Ivo | pdficon
52-53 Encyklopedický průvodce po západoslovanských literaturách v letech 1890-1990 Jiroušková, Martina | pdficon
53-54 Pasternakova Čechie Pospíšil, Ivo | pdficon
54-55 O medzihviezdnom pútnikovi A. Solženicynovi v portréte O. Marušiaka Kováčová, Marta | pdficon
56-57 O ženské literatuře z Poznaně Pospíšil, Ivo | pdficon
57-59 Nové možnosti slavistiky a komparatistiky Káša, Peter | pdficon
59-60 Filologie na Urale: nad dvěma sborníky z Iževska Pospíšil, Ivo | pdficon
61-62 Zapomenutá kapitola z dějin slovensko-uherských vztahů Zelenka, Miloš | pdficon
63-64 Metodologie literární vědy - nové možnosti a přístupy Pospíšil, Ivo | pdficon
64-65 Faust nově Dohnal, Josef | pdficon
66 Vně hranic Andrla, Jiří | pdficon
66-68 21. sborník Obdobja je věnován slovinskému románu Doležán, Libor | pdficon
68-69 První encyklopedie o Podkarpatské Rusi Kšicová, Danuše | pdficon