Opera Slavica 2001, roč. 11, č. 4

Obrázek
Rok
2001
Rok vydání
2001
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
1-5 Приставка вз- (воз-) в русском языке Markov, Vitalij Michajlovič | pdficon
6-14 K překladatelskému porovnávání jazyků (v plánu rusko-českém) Hrdlička, Milan | pdficon
15-24 Система экстралингвистических факторов в речевом жанре современной православной проповеди Klimčuková, Anna | pdficon
Tradice – materiály – zprávy – kronika
Page Title
25-31 Cyrilometodievistika jako spojující článek bulharské a české slavistiky Večerka, Radoslav | pdficon
32-39 Průměrná současná ruská detektivka jako zdroj jazykových a lingvoreáliových informací Trösterová, Zdeňka | pdficon
40-42 Konference v Nižním Novgorodu a Den slovanského písemnictví a kultury 2001 Lepilová, Květuše | pdficon
42-44 Актуальные проблемы обучения русскому языку - V Brandner, Aleš | pdficon
44-46 Rusistická konference v Hradci Králové Brandner, Aleš | pdficon
46-47 Nedožité osmdesátiny Romana Mrázka Žaža, Stanislav | pdficon
48-49 K životnímu jubileu Jany Ruferové Purm, Radko | pdficon
Recenze
Page Title
50-53 [Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě: řada jazykovědná - D 1 (2001)] Brandner, Aleš | pdficon
53-56 [Dlouhá, O. Rusko-český odborný slovník policejně právní terminologie a kriminálního slangu] Trösterová, Zdeňka | pdficon
56-57 [Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka. Reálie ruské pravoslavné církve] Sipko, Jozef | pdficon
58-60 [Anderš, Josef. Ukrajinština vážně i vesele] Myronova, Halyna | pdficon
60-61 [Романов, А.Ю. Англицизмы и американизмы в русском языке и отношение к ним] Pilátová, Jindra | pdficon