4

Title: Opera Slavica
Rok: 2001
Ročník: 11
Číslo: 4
Rok vydání
2001
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Приставка вз- (воз-) в русском языке | 1–5
Markov, Vitalij Michajlovič
PDF
K překladatelskému porovnávání jazyků (v plánu rusko-českém) | 6–14
Hrdlička, Milan
PDF
Система экстралингвистических факторов в речевом жанре современной православной проповеди | 15–24
Klimčuková, Anna
PDF
Tradice – materiály – zprávy – kronika
Title Document
Cyrilometodievistika jako spojující článek bulharské a české slavistiky | 25–31
Večerka, Radoslav
PDF
Průměrná současná ruská detektivka jako zdroj jazykových a lingvoreáliových informací | 32–39
Trösterová, Zdeňka
PDF
Konference v Nižním Novgorodu a Den slovanského písemnictví a kultury 2001 | 40–42
Lepilová, Květuše
PDF
Актуальные проблемы обучения русскому языку - V | 42–44
Brandner, Aleš
PDF
Rusistická konference v Hradci Králové | 44–46
Brandner, Aleš
PDF
Nedožité osmdesátiny Romana Mrázka | 46–47
Žaža, Stanislav
PDF
K životnímu jubileu Jany Ruferové | 48–49
Purm, Radko
PDF
Recenze
Title Document
[Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě: řada jazykovědná - D 1 (2001)] | 50–53
Brandner, Aleš
PDF
[Dlouhá, O. Rusko-český odborný slovník policejně právní terminologie a kriminálního slangu] | 53–56
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka. Reálie ruské pravoslavné církve] | 56–57
Sipko, Jozef
PDF
[Anderš, Josef. Ukrajinština vážně i vesele] | 58–60
Myronova, Halyna
PDF
[Романов, А.Ю. Англицизмы и американизмы в русском языке и отношение к ним] | 60–61
Pilátová, Jindra
PDF