3

Title: Opera Slavica
Rok: 2006
Ročník: 16
Číslo: 3
Rok vydání
2006
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Teorie meziliterárního procesu v kontextu současné slovenské komparatistiky | 1–7
Zelenka, Miloš
PDF
Развојни токови љубавне лирике српског романтизма | 8–21
Maksimović, Goran
PDF
"Камера обскура" и "Смех в темноте" : один сюжет - два разных романа | 22–30
Zločevskaja, Alla Vladimirovna
PDF
Materiály – zprávy – kronika
Title Document
Teoretická konstrukce a naplněnost kontextu : (in margine "nové západní literárněvědné rusistiky") | 31–36
Pospíšil, Ivo
PDF
České polonofilství a srbofilství v 19. století v několika krátkých poznámkách | 36–38
Lebeda, Josef
PDF
Протокол третьего заседания Президиума Международного комитета славистов, состоявшегося в Удине (Италия) с 22 пo 23 сентября 2006 года | 38–43
PDF
Международная междисциплинарная программа "Иноязычная речевая коммуникация в сфере бизнеса" (1993-1998, 1999-2004) | 43–45
Kozlova, Tat'jana
PDF
Stan i przemiany brneńskiej polonistyki (na marginesie artykułu B. Bakuły: "Polonistyka po sąsiedzku...") | 45–49
Madecki, Roman; Pospíšil, Ivo
PDF
Po stopách genológie a fenomenológie v ruskej literatúre a ruskej literárnej vede | 50–51
Zelenková, Anna
PDF
Brněnské mezinárodní vědecké sympozium Problémy poetiky | 52–55
Dohnal, Josef; Pospíšil, Ivo
PDF
Za Světlou Mathauserovou | 55–56
Kšicová, Danuše
PDF
Recenze
Title Document
Poznámka o dvou publikacích z bývalé Jugoslávie | 57–58
Zahrádka, Miroslav
PDF
Ukrajinská "genderová" perspektiva | 58–59
Pospíšil, Ivo
PDF
Komparatívne štúdium rozprávky v medziliterárnom kontexte : (prezentácia publikácie Slovenské ľudové rozprávky I.-III. a odborný seminár o osobnosti a diele prof. Franka Wollmana) | 59–63
Zelenková, Anna
PDF
Genrich Sapgir, underground, sovětský literární život a ruská židovská literatura | 63–65
Pospíšil, Ivo
PDF
Pražákova životná aktivita v obraze a reflexii | 66–67
Petrus, Pavol
PDF
Židé, střední Evropa a SSSR v zrcadle paměti | 67–68
Pospíšil, Ivo
PDF
[Bubeníková, M.; Gorjainov, A. N. Al'fred Ljudvigovič Bem - Vsevolod Izmajlovič Sreznevskij: perepiska 1911-1936] | 68–70
Šaur, Josef
PDF