Cesty a cestování ve filologickém pohledu

Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1996, roč. 6, č. 1, s. 58-59
Rozsah
58-59
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Cesty a cestování v jazyce a literatuře: sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 1995. 236 s. Acta Universitatis Purkynianae. Studia litteraria et linguistica. ISBN 80-7044-108-9.
Document