Opera Slavica 2005, roč. 15, č. 4

Obrázek
Rok
2005
Rok vydání
2005
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
1-17 Сопоставительно-типологический анализ предметной лексики (на материале болгарского, русского, сербского, чешского, английского и французского языков) - представление научно-исследовательского проекта Legurska, Palmira | pdficon
18-27 Перфективность / имперфективность / фазовость Stawnicka, Jadwiga | pdficon
28-39 Напредложное ударение в поэтическом языке А. Майкова Morozova, Galina | pdficon
Tradice – zprávy
Page Title
40-51 Vývoj české etymologie v evropském kontextu Karlíková, Helena; Večerka, Radoslav | pdficon
52-54 Sedmý ročník celostátní studentské vědecké soutěže-konference v oboru rusistiky: průběh, zhodnocení, perspektivy Gregor, Jan | pdficon
55 Актуальные проблемы обучения русскому языку – VII Brandner, Aleš | pdficon
56 Mezinárodní konference "Ruština jako cizí jazyk" v Helsinkách Vobořil, Ladislav | pdficon
57-58 Konference k nedožitým 80. narozeninám profesora Rudolfa Zimka Brandner, Aleš | pdficon
Recenze
Page Title
59-60 [Flídrová, Helena; Žaža, Stanislav. Синтаксис русского языка в сопоставлении с чешским] Vágnerová, Marta | pdficon
60-65 [Język i rzeczywistość: rusystyczne studia konfrontatywne] Brandner, Aleš | pdficon