Opera Slavica 2004, roč. 14, č. 1

Obrázek
Rok
2004
Rok vydání
2004
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
1-17 Некоторые теоретические основы и методические принципы лингвостилистического толкования художественного текста Doneckich, Ljudmila Ivanovna | pdficon
19-28 Место реализма в системе литературных направлений в настоящую эпоху Dohnal, Josef | pdficon
Zprávy – materiály – kronika
Page Title
29-33 Názvy ruské prózy o druhé světové válce (1941-2000) I Zahrádka, Miroslav | pdficon
34-39 Высшие духовные ценности в поэзи Ф. Тютчева Belovičová, Liliana | pdficon
40-42 Мастерство слова : (К 100-летию со смерти А.П. Чехова) Matyušová, Zdeňka | pdficon
42-44 Věda v exilu Zelenka, Miloš | pdficon
44-45 Padesátiny Josefa Dohnala a dvacetiny jeho literárněvědné práce Zahrádka, Miroslav | pdficon
Recenze
Page Title
46-47 Okraj a střed v literatuře a literární vědě Pospíšil, Ivo | pdficon
48-49 Nově o Čapkovi a Bulgakovovi Hrala, Milan | pdficon
49-51 Dvě práce o ruské literatuře 20. století Pospíšil, Ivo | pdficon
51-52 Musíme čekat, až se vyčasí? Dorovský, Ivan | pdficon
52-53 Slovinsko-ruská komparatistika Pospíšil, Ivo | pdficon
53-55 O cestě Natálie Muránskej k Bulgakovovmu románu Majster a Margareta Kováčová, Marta | pdficon
55-57 [Гурвич-Лищинер, С. Творчество Александра Герцена и немецкая литература] Dohnal, Josef | pdficon
57-58 Mladá slovakistika: nově i tradičně, pružně a kreativně Pospíšil, Ivo | pdficon
58-59 Čítanka ruských literárně-kulturních textů Zahrádka, Miroslav | pdficon
60-61 Návrat literárněvědných biografií Pospíšil, Ivo | pdficon
61-62 Dialog kultur podruhé Šaur, Josef | pdficon
63 [K. Lepilová. Text a kontext] Pospíšil, Ivo | pdficon