Představa posmrtného života u osob bez náboženského vyznání : kvalitativní výzkum jednoho z aspektů současné české religiozity

Název: Představa posmrtného života u osob bez náboženského vyznání : kvalitativní výzkum jednoho z aspektů současné české religiozity
Zdrojový dokument: Sacra. 2008, roč. 6, č. 2, s. 32-50
Rozsah
32-50
  • ISSN
    1214-5351 (print)
    2336-4483 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Babbie, Earl. 2001. The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

[2] Bader, D. Christopher; Mencken, F. Carson; & Froese, Paul. 2007. American Piety 2005: Content and Methods of the Baylor Religion Survey. Journal for Scientific Study of Religion, 46(4), s. 447–463. Stáhnuto 20. 3. 2008 z Blackwell Synergy. | DOI 10.1111/j.1468-5906.2007.00371.x

[3] Berger, L. Peter (ed.). 1999. The desecularization of the world: resurgent religion and world politics. Washington, D. C.: Ethics and Public Policy Center.

[4] Casanova, José. 1994. Public Religions in the Modern World, Chicago-London: University of Chicago Press.

[5] Greely, Anthony M. 2003. Religion in Europe at the End of the Second Millenium, New Brunswick-London: Transaction Publishers.

[6] Hamplová, Dana. 2000. Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti: mezinárodní srovnávání na základě empirického výzkumu ISSP. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

[7] Heelas, Paul; & Woodhead, Linda. 2005. The spiritual revolution: why religion is giving way to spirituality. Malden: Blackwell Publishing.

[8] Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

[9] Lužný, Dušan. 1999. Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace. Brno: Masarykova Univerzita.

[10] Lužný, Dušan. 2004. Hledání ztracené jednoty: průnik nových náboženství a ekologie. Brno: MU.

[11] Lužný, Dušan. 2005. Řád a moc: Vybrané texty ze sociologie náboženství. Brno: MU.

[12] Nešpor, R. Zdeněk (ed.). 2004. Jaká víra?: současná česká religiozita-spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

[13] Nešpor, R. Zdeněk. 2004. Ústřední vývojové trendy současné české religiozity. In: Nešpor, R. Zdeněk (ed.). 2004. Jaká víra?: současná česká religiozita-spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

[14] Nešporová, Olga. 2004. Existenciální dimenze současné církevní zbožnosti. In: Nešpor, R. Zdeněk (ed.). 2004. Jaká víra?: současná česká religiozita-spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

[15] Nešporová, Olga. 2005. Univerzální eschatologie z pohledu současných českých věřících In: Religio 13(1), s. 119–143.

[16] Ragin, C. Charles. 1994. Constructing Social Research, London: Pine Forge Press.

[17] Ridley, M. 2003. Nature via nurture: Genes, experience and what makes us human. London: Fourth estate.

[18] Stark, Rodney; & Bainbridge, S. William. 1996. A Theory of Religion. New Brunswick: Rutgers University Press.

[19] Stark, Rodney. 2002. Physiology and faith: Addresing the 'Universal' Gender Difference in Religious Commitement. Journal for Scientific Study of Religion, 41(3), s. 495–507. Stáhnuto 20. 3. 2008 z Blackwell Synergy. | DOI 10.1111/1468-5906.00133

[20] Solomon, Sheldon; Greenberg, Jeff; & Pyszczynski, Tom. 1998. Tales from the Crypt: On the Role of Death in Life. Zygon, 33(1), s. 9–42. Stáhnuto 20. 3. 2008 z Blackwell Synergy. | DOI 10.1111/0591-2385.1241998124

[21] Václavík, David; & Václavíková Helšusová, Lenka. 2006. Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v České republice vletech 1989–2000. Religio 14(2), s. 173–191.

[22] Václavík, David. 2007. Sociologie nových náboženských hnutí. Brno: MU.

[23] Werner, Karel. 2002. Náboženské tradice Asie: od Indie po Japonsko s přihlédnutím k Přednímu východu. Brno: MU.

[24] Sociologické studie: http://studie.soc.cas.cz/index.php3?lang=cze&shw=249; [18. 3. 2008]

[25] Informační systém výzkumu a vývoje: http://aplikace.isvav.cvut.cz/projectDetail.do?rowId=GA403%2F06%2F0574; [25. 3. 2008]