Dosavadní pokusy o fonologický přístup k řešení problematiky řeckých dialektů

Název: Dosavadní pokusy o fonologický přístup k řešení problematiky řeckých dialektů
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 31-41
Rozsah
31-41
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence