Seznam zkrácených názvů použité literatury a pramenů - Литература и источники - Literature and sources

Název: Seznam zkrácených názvů použité literatury a pramenů - Литература и источники - Literature and sources
Zdrojový dokument: Bartoněk, Antonín. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 197-200
Rozsah
197-200
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
více jazyků
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence