Některé zvláštnosti při práci s textem

Název: Některé zvláštnosti při práci s textem
Zdrojový dokument: Hrabák, Josef. K metodologii studia starší české literatury. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 36-49
Rozsah
36-49
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence