O podstatě a charakteru vztahu mezi absolutním a relativním v pravdě (k otázce absolutnosti a relativnosti pravdy)

Název: O podstatě a charakteru vztahu mezi absolutním a relativním v pravdě (k otázce absolutnosti a relativnosti pravdy)
Zdrojový dokument: Tošenovský, Ludvík. Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy. Vyd. 1. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 118-166
Rozsah
118-166
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence