K citovosti v nářečí

Název: K citovosti v nářečí
Zdrojový dokument: Michálková, Věra. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 357-363
Rozsah
357-363
Typ
Článek
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence