K wuwiću rozkazovaceje a prašaceje sady w hornjej a delnjej serbšinje

Název: K wuwiću rozkazovaceje a prašaceje sady w hornjej a delnjej serbšinje
Zdrojový dokument: Schuster-Šewc, Heinz. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 339-342
Rozsah
339-342
Typ
Článek
Jazyk
lužická srbština, horní
lužická srbština, dolní
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence