Постановление синтаксического симпозиума

Název: Постановление синтаксического симпозиума
Transliterovaný název
Postanovlenie sintaksičeskogo simpoziuma
Zdrojový dokument: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 445-446
Rozsah
445-446
Typ
Jiný typ článku
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence