Věcný rejstřík

Název: Věcný rejstřík
Autor: Pala, Karel
Zdrojový dokument: Pala, Karel. Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Bauer, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 449-459
Rozsah
449-459
Typ
Index
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: N/A