К вопросу об отношении между модальностью высказывания и падежной формой субстантивной части предиката в чешском и русском языках

Název: К вопросу об отношении между модальностью высказывания и падежной формой субстантивной части предиката в чешском и русском языках
Zdrojový dokument: Uličný, Oldřich. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 257-260
Rozsah
257-260
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence