Abbildungen

Zdrojový dokument: Pelikán, Oldřich. Übergangs- und Krisenperioden in der antiken Kunst : phänomen des sog. Manierismus. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1977,
Typ
Příloha
Jazyk
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document