Próby przełamywania kodu autorskiego : (aluzje literackie i wyrażenia prowerbialne w "Panu Tadeuszu" i jego czeskich przekładach)

Název: Próby przełamywania kodu autorskiego : (aluzje literackie i wyrażenia prowerbialne w "Panu Tadeuszu" i jego czeskich przekładach)
Zdrojový dokument: Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Czesko-polskie spotkania literackie : komparatystyka - genologia - przekład. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2000, pp. 169-187
Rozsah
169-187
Typ
Kapitola
Jazyk
polsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence