Úvod

Název: Úvod
Zdrojový dokument: Vykypěl, Bohumil. Studie k šlechtickým titulům v germánských, slovanských a baltských jazycích : etymologie jako pomocná věda historická. Vyd. 1. V Brně: Masarykova universita, 2004, pp. 9-19
Rozsah
9-19
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence